matematykaDlaStudenta.pl
matematykaDlaStudenta.pl
Ekstremum} funkcji to lokalne minimum lub maksimum. Dla funkcji różniczkowalnych ekstrema szukam za pomocą pochodnej. Funkcja f(x) ma maksimum w punkcie x_1, jeżeli istnieją przedziały (a, x_1) i (x_1, b) takie, że w (a,x_1): f'(x) > 0; f'(x_1)=0; w (x_1,b): f'(x) < 0. Funkcja f(x) ma minimum w punkcie x_2, jeżeli istnieją przedziały (a, x_2) i (x_2, b) takie, że w (a,x_2): f'(x) < 0; f'(x_2)=0; w (x_2,b): f'(x) > 0.