matematykaDlaStudenta.pl
matematykaDlaStudenta.pl
Punkt przegięcia funkcji to punkt, w którym wykres funkcji zmienia się z wypukłego na wklęsły lub odwrotnie. Dla funkcji różniczkowalnych punkty przegięcia szukam za pomocą drugiej pochodnej. Funkcja f(x) ma punkt przegięcia w punkcie x_1, jeżeli istnieją przedziały (a,x_1) i (x_1,b) takie, że w a,x_1): f''(x) > 0; f''(x_1)=0; w (x_1,b): f''(x) < 0 lub w (a,x_2): f''(x) < 0; f''(x_1)=0; w (x_2,b): f''(x) > 0.