matematykaDlaStudenta.pl
matematykaDlaStudenta.pl
Asymptota funkcji to prosta, która ogranicza przebieg wykresu funkcji. Odległość między wykresem funkcji a jego asymptotą zmierza do zera. Niektóre funkcje mogą przecinać swoje asymptoty lub pokrywać się z nimi. Asymptota pionowa. Funkcja f(x) ma asymptotę pionową w x = a, gdy lim_{x→a^-} f(x) = ±∞ i lim_{a^+} f(x) = ±∞. Asymptota ukośna. Funkcja f(x) ma asymptotę ukośną y = Ax+B, gdy lim_{x→±∞} {f(x) / x} = A i lim_{x→±∞} [f(x) - Ax] = B. Asymptota poziomą. Funkcja f(x) ma asymptotę poziomą y = Ax+B, gdy lim_{x→±∞} {f(x) / x} = 0 i lim_{x→±∞} f(x) = B.