matematykaDlaStudenta.pl
matematykaDlaStudenta.pl
11 zadań rozwiązanych krok po kroku na znajdywanie asymptot funkcji. Wyznacz wszystkie asymptoty funkcji: a) f(x) = 5/x, b) f(x) = 3/x-2.