matematykaDlaStudenta.pl
matematykaDlaStudenta.pl
Funkcja f jest ciągła w punkcie x_0, jeśli x_0 należy do dziedziny funkcji f oraz istnieje granica lim_{x→x_0} f(x) i jest ona równa wartości funkcji w punkcie x_0. lim_{x→x_0} f(x) = f(x_0) Funkcja ciągła to funkcja ciągła w każdym punkcie swojej dziedziny. Jeżeli dziedziną funkcji ciągłej jest cały zbiór R, to jej wykres można narysować nie odrywając ołówka od kartki. Suma, różnica oraz iloczyn funkcji ciągłych w zbiorze D jest funkcją ciągłą w zbiorze D. Iloraz dwóch funkcji f(x)/g(x)} ciągłych w zbiorze D jest funkcją ciągłą w D\{x_1, x_2, x_3, ...}, gdzie x_1, x_2, x_3, ... to liczby, dla których g(x) jest równe zero.