matematykaDlaStudenta.pl
matematykaDlaStudenta.pl
Funkcja f ma granicę właściwą w punkcie x_0 równą liczbie g. lim_{x→x_0}f(x) = g gdy dla każdego ciągu x_n zbieżnego do x_0 ciąg wartości funkcji f(x_n) jest zbieżny do g.