matematykaDlaStudenta.pl
matematykaDlaStudenta.pl
Zapis lim_{x→x_0} f(x) = g oznacza, że funkcja f(x) ma granicę w punkcie x_0 równą liczbie g. Tym punktem jest po prostu liczba x_0, do której x jest zbieżny.