matematykaDlaStudenta.pl
matematykaDlaStudenta.pl
Przy liczeniu granicy ciągu lub funkcji możemy otrzymać wyrażenie nieoznaczone np. 0/0, ∞/∞, 0 ⋅ ∞, ∞ - ∞, -∞ + ∞, 0 ⋅ ∞. Wyrażeń nieoznaczonych nie można traktować jak liczb, czyli na ogół ∞/∞ ≠ 1, 0 ⋅ ∞ ≠ 0, ∞ - ∞ ≠ 0. Na podstawie wyrażenia nieoznaczonego nie możemy określić wyniku granicy. Jedyne co możemy zrobić, to policzyć granicę od początku. Tak aby nie otrzymać wyrażenia nieoznaczonego. Jak powyżej widać, granice ciągów, z których wychodzi jedno wyrażenie nieoznaczone ∞/∞ w rzeczywistości mogą mieć różne wartości.