matematykaDlaStudenta.pl
matematykaDlaStudenta.pl
23 zadania rozwiązane krok po kroku na liczenie granicy funkcji w punkcie. Oblicz granice dla x zbieżnego do 5 z x^2. Granica funkcji w punkcie. Korzystając z definicji, oblicz pochodną funkcji f w punkcie x_0.