matematykaDlaStudenta.pl
matematykaDlaStudenta.pl
Zapisz liczbę zespoloną z = √3 + i w postaci trygonometrycznej.