matematykaDlaStudenta.pl
matematykaDlaStudenta.pl
Argument liczby zespolonej z to miara łukowa kąta skierowanego między osią Ox a odcinkiem Oz. φ = arg z. Kąt 180° to π radianów w miarze łukowej.