matematykaDlaStudenta.pl
matematykaDlaStudenta.pl
Jeśli przy liczeniu granicy ilorazu dwóch funkcji $\ds{f(x)\o g(x)}$ otrzymuję wyrażenie nieoznaczone 0/0 lub ∞/∞, to liczę granicę ilorazu pochodnych f'(x)/g'(x). Gdy ta granica istnieje, to początkowa granica jest jej równa.