matematykaDlaStudenta.pl
matematykaDlaStudenta.pl
Zadanie: zbadaj monotoniczność funkcji f(x) = x^3+6x?