matematykaDlaStudenta.pl
matematykaDlaStudenta.pl
Na rysunku narysowałem wykres funkcji i styrczną do niej w punkcie o współrzędnych (x_0,f(x_0)) Wzór tej stycznej to y-f(x_0)=f'(x_0)(x-x_0).