matematykaDlaStudenta.pl
matematykaDlaStudenta.pl
23 zadania rozwiązane krok po kroku na wyznaczanie równania prostej stycznej do wykresu funkcji f. Znajdź równanie stycznej do wykresu funkcji f(x) w punkcie o współrzędnej x_0.