matematykaDlaStudenta.pl
matematykaDlaStudenta.pl
Granice jednostronne. Granica lewostronna funkcji f(x) dla x zbieżnego do x_0 lim_{x→x_0^-} f(x) = g, x_0 lim_{x→x_0^-} f(x) = -∞, x_0 lim_{x→x_0^-} f(x) = ∞. Znak minus przy x_0 oznacza, że x zbiega do x_0 po liczbach mniejszych od x_0 (z lewej strony). To nie muszą być liczby ujemne! Przykłady. Granica prawostronna funkcji f(x) dla x zbieżnego do x_0 lim_{x→x_0^+} f(x) = g, x_0 lim_{x→x_0^+} f(x) = -∞, x_0 lim_{x→x_0^+} f(x) = ∞. Znak plus przy x_0 oznacza, że x zbiega do x_0 po liczbach większych od x_0 (z prawej strony). To nie muszą być liczby dodatnie! Przykłady.