matematykaDlaStudenta.pl
matematykaDlaStudenta.pl
Jeżeli funkcje f, g, h dla każdego x z otoczenia x_0 spełniają nierówność f(x) ≤ g(x) ≤ h(x) i dodatkowo lim_{x→x_0} f(x) = p oraz lim_{x→x_0} h(x) = p, to również lim_{x→x_0} g(x) = p. Zamiast punktu x_0 może być ∞ lub -∞. Zamiast granicy obustronnej może być jednostronna. Powyższe twierdzenie jest odpowiednikiem twierdzenia o trzech ciągach dla funkcji.