matematykaDlaStudenta.pl
matematykaDlaStudenta.pl
Kwantyfikator ogólny ,,dla każdego''. ⋀ - oznaczenie często używane w polskich podręcznikach. ∀ - oznaczenie używane w anglojęzycznych podręcznikach. Pochodzi od odwróconej liter A (for all). Kwantyfikator szczegółowy (,,istnieje''). ⋁ - oznaczenie często używane w polskich podręcznikach. ∃ - oznaczenie używane w anglojęzycznych podręcznikach. Pochodzi od odwróconej liter E (there exists).