matematykaDlaStudenta.pl
matematykaDlaStudenta.pl
Dowód indukcyjny twierdzenia (wzoru) przeprowadzam w trzech krokach 1. udowadniam prawdziwość twierdzenia (wzoru) dla pewnej liczby naturalnej n_0. 2. zakładam, że twierdzenie (wzór) jest prawdziwy dla pewnej liczby k ≥ n_0. 3. udowadniam prawdziwość twierdzenia (wzoru) dla \wz{$k+1$}, korzystając z założenia prawdziwości dla k.