matematykaDlaStudenta.pl
matematykaDlaStudenta.pl
Ciąg liczbowy (a_n) jest określony wzorem a_n=n+n^2. Wykaż, że jest to ciąg rosnący.