matematykaDlaStudenta.pl
matematykaDlaStudenta.pl
Wyznacz AuBuC, AnBnC, jeżeli A={1,3,5,7,8}, B={5,8,9,4,1}, C={2,1,8,4,3}