matematykaDlaStudenta.pl
matematykaDlaStudenta.pl
Prawo logiczne (inaczej tautologia) jest zawsze prawdziwe, niezależnie od wartości zdań p, q, r, z którego jest złożone. Prawa logiczne: prawo przemiennności koniunkcji, prawo przemiennności alternatywy, prawo łączności koniunkcji, prawo łączności alternatywy, prawo rozdzielności koniunkcji względem alternatywy, prawo rozdzielności alternatywy względem koniunkcji, prawo podwójnego przeczenia, prawo zaprzeczenia implikacji. Prawa De Morgana: zaprzeczenie koniunkcji jest równoważne alternatywie zaprzeczeń, zaprzeczenie alternatywy jest równoważne koniunkcji zaprzeczeń. Prawa De Morgana dla zdań z kwantyfikatorami.