matematykaDlaStudenta.pl
matematykaDlaStudenta.pl
Całki niewłaściwe pierwszego rodzaju są określone na nieograniczonym przedziale całkowania <a,∞), (-∞,bgt; lub (-∞,∞). Wzory na całki niewłaściwe pierwszego rodzaju. Całka niewłaściwa zbieżna, rozbieżna do ∞, rozbieżna do -∞, rożbieżna. Zbieżność całki niewłaściwej pierwszego rodzaju.