matematykaDlaStudenta.pl
matematykaDlaStudenta.pl
Jeżeli funkcja f jest ciągła na przedziale <a,bgt;, to całka oznaczona ∫_a^b f(x)dx = [F(x)]_a^b = F(b) - F(a), gdzie F(x) = ∫f(x)dx + C to dowolna funkcja pierwotna funkcji f na tym przedziale. Przykład.