matematykaDlaStudenta.pl
matematykaDlaStudenta.pl
Dla prostych funkcji łatwo odgadnąć ich granicę w plus nieskończoności. Wystarczy policzyć wartości funkcji dla kilku coraz większych liczb, aby stało się jasne, czy funkcja jest zbieżna do liczby (granica właściwa) czy rozbieżna do ±∞ (granica niewłaściwa). Zapis lim_{x→-∞} f(x) = g oznacza, że funkcja f(x) ma granicę właściwą równą liczbie g. Zapis lim_{x→-∞} f(x) = +∞ oznacza, że funkcja f(x) ma granicę niewłaściwą równą +∞. Zapis lim_{x→-∞} f(x) = -∞ oznacza, że funkcja f(x) ma granicę niewłaściwą równą -∞.