matematykaDlaStudenta.pl
matematykaDlaStudenta.pl
Wynik prostych granic jest oczywisty, jeżeli podstawia się za x kolejne liczby tak jak w tych przykładach. Granica funkcji x przy x rozbieżnym do +∞ jest równa +∞. Tak samo jest dla funkcji 2x, √x, 5x^2, 7x^3, 8x^5. Granica funkcji -x przy x rozbieżnym do +∞ jest równa -∞. Tak samo jest dla funkcji -2x, -∛x, -5x^2, -7x^3, -8x^5. Granica funkcji 1/2x przy x rozbieżnym do +∞ jest równa 0. Tak samo jest dla funkcji 1/2x, 1/√x, -5/x^2, 7/x^3, -9/x^4.