matematykaDlaStudenta.pl
matematykaDlaStudenta.pl
Zamień postać trygonometryczną liczby zespolonej na algebraiczną.