matematykaDlaStudenta.pl
matematykaDlaStudenta.pl
Znajdź liczby rzeczywiste x, y spełniające podane równania: (x+yi)(4+5i) = 22+7i.