matematykaDlaStudenta.pl
matematykaDlaStudenta.pl
Znajdź liczby rzeczywiste x, y spełniające podane równania: (x-3i)(y+i) = 11 - 10i