matematykaDlaStudenta.pl
matematykaDlaStudenta.pl
Znajdź liczby rzeczywiste x, y spełniające podane równania: 3(x+yi) - 2(x-4yi) = 2 + 33i