matematykaDlaStudenta.pl
matematykaDlaStudenta.pl
Znajdź liczby rzeczywiste x, y spełniające podane równania: (1+3i)x + (3-2i)y = -1+8i.