matematykaDlaStudenta.pl
matematykaDlaStudenta.pl
Dodaj liczby zespolone. Odejmij liczby zespolone. Pomnoż lub podziel liczby zespolone przez liczby rzeczywiste.