matematykaDlaStudenta.pl
matematykaDlaStudenta.pl
1. Zapisuję układ równań w postaci macierzy współczynników, 2. Przekształcam wiersze macierzy za pomocą operacji elementarnych, czyli, -- dodanie do dowolnego wiersza innego wiersza pomnożonego lub nie przez liczbę, -- pomnożenia dowolnego wiersza przez liczbę różną od zera, -- zamiana miejscami dwóch wierszy. Mogę też przestawiać kolumny macierzy, ale muszę pamiętać, że każda kolumna przypisana jest do określonej niewiadomej. 3. Przekształcania mają na celu otrzymanie ,,macierzy schodkowej'' czyli spełniającej warunki, -- na schodkach są tylko liczby różne od zera, -- pod schodkami są tylko zera. Przykłady. 4. Z otrzymanej macierzy schodkowej układam równania zaczynając od ostatniego wiersza i obliczam niewiadome x, y, z, ... Koniec. Mam rozwiązany układ równań. Przykład.