matematykaDlaStudenta.pl
matematykaDlaStudenta.pl
Dla macierzy 4×4 i większych liczenie ze wzoru macierzy odwrotnej jest bardzo pracochłonne. Metoda Gaussa-Jordana jest szybsza, chociaż też wymaga czasu. Do macierzy A dopisuję po prawej stronie macierz jednostkową. [A|I] Następnie wykonuję tylko na wierszach takiej macierzy operacje elementarne, czyli -- dodanie do dowolnego wiersza innego wiersza pomnożonego lub nie przez liczbę, -- pomnożenia dowolnego wiersza przez liczbę różną od zera, -- zamiana miejscami dwóch wierszy. Celem jest uzyskanie po lewej stronie macierzy jednostkowej. [I|B]. Macierz B otrzymana po prawej stronie będzie macierzą odwrotną do A. B = A^(-1). Przykład.