matematykaDlaStudenta.pl
matematykaDlaStudenta.pl
14 zadań rozwiązanych krok po kroku na znajdywanie macierzy odwrotnej. Znajdź macierz odwrotną do A = [3], B = [-2], C = [4/3], D = [-0,2], E = [0], A = [5, 4; 3, 2], B = [4, 6; -2, 1], C = [-1, 1; 2, -1], D = [4, -2; -12, 6].