matematykaDlaStudenta.pl
matematykaDlaStudenta.pl
Transponowanie macierzy A polega na zamianie jej wierszy na kolumny. Otrzymaną macierz oznaczam A^T.