matematykaDlaStudenta.pl
matematykaDlaStudenta.pl
Dwie macierze dodajemy do siebie poprzez dodanie każdego elementu z pierwszej macierzy do elementu w drugiej macierzy o takim samym położeniu. Dwie macierze odejmujemy od siebie poprzez odjęcie od każdego elementu w pierwszej macierzy elementu w drugiej macierzy o takim samym położeniu.