matematykaDlaStudenta.pl
matematykaDlaStudenta.pl
Liczby w macierzy to elementy macierzy. Oznaczamy je symbolem a_{ij}, gdzie i to numer wiersza, j to numer kolumny.