matematykaDlaStudenta.pl
matematykaDlaStudenta.pl
Funkcja wymierna jest ułamkiem właściwym, gdy stopień wielomianu w liczniku jest mniejszy od stopnia wielomianu w mianowniku. Funkcja wymierna jest ułamkiem niewłaściwym, gdy stopień wielomianu w liczniku jest większy lub równy stopniu wielomianu w mianowniku. Funkcja wymierna jest ułamkiem niewłaściwym, gdy stopień wielomianu w liczniku jest większy lub równy stopniu wielomianu w mianowniku. Każdy ułamek niewłaściwy można przedstawić w postaci sumy wielomianu i ułamka właściwego.