matematykaDlaStudenta.pl
matematykaDlaStudenta.pl
Rozwiązanie zadania: Obliczanie całki z funkcji x^2 / sin^2(x^3) przez zamianę zmiennych.