matematykaDlaStudenta.pl
matematykaDlaStudenta.pl
Rysuję przybliżony wykres funkcji danej wzorem po lewej stronie znaku nierówności: 5(x-1)(x-3)^2(x-4)^3 > 0, (x-2)(x+3)(x+1) < 0, x^2(x-3)^5 < 0, x(x-4)^2(x+2)^8(x-6)^4 > 0, -3x^2 > 0.