matematykaDlaStudenta.pl
matematykaDlaStudenta.pl
Rozwiązanie zadania: Oblicz pochodną funkcji: f(x) = 5 * ln(3 + 4tgx / 2 - 5tgx).