matematykaDlaStudenta.pl
matematykaDlaStudenta.pl
Geometria na płaszczyźnie. Odległość pomiędzy dwoma punktami. Odległość punktu od prostej. Pole równoległoboku wyznaczonego przez wektory. Pole trójkąta wyznaczonego przez wektory.